Esther is op haar gemak voor een groot publiek. Zij maakt uw bijeenkomst graag wat levendiger door presentaties af te wisselen met interviews, panelgesprekken, vraaggesprekken met de zaal of andere vormen waarbij interactie met het publiek centraal staan.

Voor Esther is het belangrijk dat de bezoeker krijgt waar hij/zij voor komt en dat kan alleen door de vraag op te halen. Presentaties zijn leuk als ze antwoord geven op de vraag van de bezoeker.

Esther staat ook regelmatig voor kleinere groepen. Werkbijeenkomsten waarbij een gezamenlijk resultaat gehaald moet worden. Teambijeenkomsten waarbij teambuilding centraal staat. Inspiratiebijeenkomsten waarbij energie gegenereerd moet worden of kennismakingsbijeenkomsten waarbij verschillende groepen elkaar eerst moeten leren kennen. Ook hier staat de vraag en de behoefte van de deelnemers centraal. Moeilijke onderwerpen en spanningen in een groep gaat zij niet uit de weg maar maakt zij bespreekbaar. Met haar charme en humor weet zij lastige situaties luchtiger te maken.

Ook als technisch voorzitter van overleggen weet zij juist met die charme en humor vergaderingen een prettige sfeer mee te geven zonder compromissen te sluiten op het resultaat.